Ubezpiecz swoje wakacje

Zadbaj o bezpieczeństwo w trakcie podróży

tel. 22 34 999 59

pon-pt 09:00-21:00, sob 10:00-18:00, nd 12:00-18:00

Koszt połączenia wg stawek operatora

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem wyłącznie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z imprezy/biletu/noclegu skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 22 34 999 59

1.Ilość osób podróżujących:

2.Zasięg terytorialny

3.Wyjazd

4.Powrót

5.Wybieram wariant

ZAKRES UBEZPIECZENIA: Max Comfort Standard
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z Imprezy turystycznej € 1 800 € 1 500 € 1 250
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego lub noclegów € 500 € 500 € 500
Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomoc assistance Bez limitu € 120 000 € 60 000
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – Trwały uszczerbek na zdrowiu € 30 000 € 6 000 € 3 000
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć € 15 000 € 6 000 € 3 000
Ubezpieczenie od utraty, Kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego € 300 € 200 € 150
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za Szkody osobowe € 80 000 € 60 000 € 30 000
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za Szkody rzeczowe € 8 000 € 6 000 € 3 000
UBEZPIECZENIE USŁUG ASSISTANCE:
PAKIET SPORTOWY:
Amatorskie uprawianie sportów m.in. narciarstwo, snowboard, nurkowanie i inne TAK TAK TAK
Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa Bez limitu € 10 000 € 6 000
DODATKOWE RYZYKA:

6.Informacje o podróżujących

7.Ubezpieczenie od rezygnacji z wycieczki/biletu/noclegu ?

7a.Cena wycieczki

PLN

8.Data wykupienia wycieczki/biletu/noclegu
?

Dokumenty do pobrania:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
PODRÓŻY
dla Klientów My Travel

POBIERZ

TABELA USZCZERBKÓW

TABELA ZAKRESOWA

Obsługiwane metody płatności

-->

Dane zawierającego umowę

Podsumowanie wybranego ubezpieczenia

Miejsce docelowe Europa
Ubezpieczenie od 22.03.2017 do 29.03.2017
Liczba osób 1
Typ ubezpieczenia Max

Osoba zawierająca umowę

Ubezpieczeni

Składka do zapłaty 31,71zł

Płatność jednorazowa

Prosimy o zaakceptowanie
Ogólnych warunków ubezpieczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce dla celów marketingu bezpośredniego produktów lub usług w tym na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz posłużenie się telefonem, pocztą elektroniczną, automatycznym systemem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w powyższym celu.

Oświadczam, że dane podane we wniosku są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce nr 09/2017 z dnia 21.02.2017 r.”

Wnoszę o rozpoczęcie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem 30-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Jestem świadom, iż w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zobowiązany będę do zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.

Pośrednikiem w płatnościach on-line w My Travel jest spółka DialCom24

Łączny koszt ubezpieczenia:

---